Her ülkede olduğu gibi Türkiye için de

geleceğin güvencesi olan çocukların en iyi şekilde yetişmesi ve geleceğe yetkin ellerde hazırlanması yasalarla da koruma altına alınan bir yükümlülük ve haktır. Günümüzde, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye’de de her gün çatışmaların en büyük kurbanı, çocuklar olmaktadır. Proje’nin önceliği, konunun önemine dikkat çekerek, çocukları koruma altına almayı teşvik etmek, Çatışma Çocukları için rehabilite ve eğitimin önemini vurgulamak, çatışmalara bu açıdan yaklaşılmasını sağlayıp verdiği büyük zarara dikkat çekerek uzlaşma zeminleri aranmasına bir fırsat daha vermektir.  

Çatışmalardan geriye her hâl ve şart altında;

yaralı, sakat, bedensel ve psikolojik zarar görmüş, öksüz, yetim, kimsesiz kalmış, kaybolmuş, evinden, yurdundan, yakınlarından ayrı düşmüş her yaşta çocuk kalmaktadır. Canlarını kurtarmayı başarsalar bile, hayatları kararan bu çocuklardan bir kısmı koruma altına alınabilirken, özel ve kamusal kurumlar tarafından bakımı üstlenilenlerin dışındakiler her türlü kötü koşul ve zorlukla kendi başlarına mücadele etmek zorunda kalmakta veya varsa ikinci, üçüncü derece yakınların inayeti ile belirsiz bir geleceğe umutsuz bakmaktadır. Sıfır yaştan itibaren, bu durumda kalan her çocuk, ilerleyen zamanın her evresinde, beslenme, sağlık, özel ilgi ve eğitim hizmetlerinden yararlanma ihtiyacındadır

Kapsam

İşin içine çocukların mağduriyeti, ihmali ve yeterince eğitilememeleri girince; çatışma, eğitimsizlik ve yoksulluk, kırılması zor bir döngü hâline gelmektedir. Nijerya, Suriye ve Kenya gibi ülkelerde eğitime yönelik saldırıların giderek arttığını görmekteyiz. Terör Türkiye’de de eğitimi aksatmaya başlamıştır, zira terör olayları bugün Türkiye’nin belli il ve ilçelerinde çocukların okula gitmelerini engellemektedir. Sorun bugün az kişiyi etkilese de toplumu istikrarsızlaştırabilecektir. Karşılaşılan tüm bu eğitim sorunları şu nedenlerden kaynaklanıyor olabilir:

Çatışma bölgelerindeki okullar zarar görmüş veya yıkılmış olabileceği gibi öğretmenler de öldürülmüş, bölgeyi terk etmiş ya da savaşa katılmaya zorlanmış olabilir.
Hastalıklar okula gitmeye engel olmuş olabilir (Temel sağlık hizmetlerine ulaşılamadığı için genellikle ishal, sıtma gibi kolayca önlenip tedavi edilebilen hastalıklar baş göstermiş olabilir).
Çocuklar evlerini terk etmeye zorlanmış olabilir ve okul olmayan mülteci kamplarında olabilir.
Çatışma, aile bireylerini birbirinden ayırmış ya da gelir kaynaklarına zarar vermiş olabilir. (Çocuklar okula gitmek yerine çalışmak zorunda kalıyor ya da diğerleri para kazansın diye küçük veya hasta akrabalarına bakmak için evde kalıyor olabilir)
Okul ve doğum sertifikaları çatışmalarda genellikle kaybolur veya imha edilir. Bu da çocukların tekrar yeni bir okula kayıt olmalarını engeller.
Bazı toplumlarda eğitime – özellikle kız çocuklarının eğitimine – değer verilmemektedir. Bu genellikle, kısa vadeli hayatta kalma ihtiyaçlarının çocukların geleceğine yatırım yapmaktan daha büyük bir öncelik hâline geldiği çatışma bölgeleri için geçerlidir.

Program Etkinlik Perspektifi

Çalıştaylar

Raporlar / Yayınlar

Araştırma Projeleri

Konferanslar

Öneri / Politika Sunumları

Kongre / Sempozyum

Pilot Bölge Seçimi

TV Medya Etkinlikleri

Koordinatör

Program’ın koordinatörlüğünü TASAM’a bağlı olarak çalışan Kamu Diplomasisi Enstitüsü üstlenmektedir. STK tüzel kişiliği ile tarafsız ve bağımsız bir “düşünce kuruluşu” olarak on iki yıl önce kurulan TASAM, kıta bazında Afrika, Asya, Avrupa, Latin AmerikaKarayipler ve KuzeyAmerika,bölge bazında Balkanlar, Orta Doğu, KaradenizKafkas ve Akdeniz alanlarına odaklanırken kimlik bazındaise Türk Dünyası veİslam Dünyası alanlarında çalışmalar gerçekleştirmektedir.